Služby

Geometrické plány

Geometrické plány
Geometrické plány se zhotovují z těchto důvodů: Zápis nové budovy do katastru nemovitostí (dále je KN) -    rodinný dům, garáž, hospodářské stavení, chata, veřejná a jiná budova … -      budovou se pro účely katastru rozumí dle § 27 zákona č. 344/1994 Sb. v...

Účelové mapy

Účelové mapy
Zaměření polohopisu a výškopisu Tvorba příčných i podélných řezů Tvorba vrstevnic Výpočet kubatur

Vytyčování a zaměřování staveb

Vytyčování a zaměřování staveb
3D vytyčení jakýchkoliv staveb dle projektu a požadavků objednatele - budovy, komunikace, oplocení, inženýrské sítě Zaměření polohopisu a výškopisu dle požadavků objednatele Zaměření veškerého podzemního i nadzemního vedení (zpracování dle jednolivých směrnic správců sítí je samozřejmostí) Výstup...

Zpracovaní dat

Zpracování dat dle směrnic:   ČEZ O2 RWE SČVK