Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy