Vytyčování a zaměřování staveb

Vytyčování a zaměřování staveb

3D vytyčení jakýchkoliv staveb dle projektu a požadavků objednatele - budovy, komunikace, oplocení, inženýrské sítě

Zaměření polohopisu a výškopisu dle požadavků objednatele

Zaměření veškerého podzemního i nadzemního vedení (zpracování dle jednolivých směrnic správců sítí je samozřejmostí)

Výstup dat v tištěné a digitální podobě - Microstation *.dgn, AutoCad*.dwg, *.dxf, *.pdf ...